Prawo do odstąpienia od umowy

Warunki realizacji zamówienia i prawo odstąpienia od zakupu

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Przetwarzania Danych Osobowych.
 2. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej http://sklep. so-chic.pl poprzez wskazanie na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie poprzez wskazanie w koszyku sposobu odbioru i płatności za zaznaczone produkty. Klient potwierdza złożenie zamówienia kliknięciem na przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP”.
 3. Informacje przedstawione za stronie nie stanowią oferty MB w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klienta.
 4. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu wybranych przez siebie produktów MB.
 5. Składając zamówienie (w koszyku), Klient wskazuje:
 6. zamawiane produkty;
 7. adres, na jaki mają być dostarczone produkty oraz adres właściwy do wystawienia faktury;
 8. sposób dostawy;
 9. sposób dokonania płatności.
 10. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, MB informuje go mailowo o przyjęciu Zamówienia.
 11. Z chwilą potwierdzenia przez MB przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 12. Zamówione produkty będą dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w terminie wynikającym z wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sklep Internetowy so-chic.pl zobowiązuje się do zorganizowania wysyłki w terminie 2 dni roboczych, następujących po dniu, w którym złożono zamówienie i przyjęto płatność (jeżeli wybrano inną formę płatności niż za pobraniem).
 13. Możliwość skorzystania przez Klienta z określonego sposobu realizacji zamówienia może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności (siłę wyższą).
 14. W przypadku braku w magazynie produktu lub produktów objętych zamówieniem oraz braku możliwości sprowadzenia ich do Sklepu Internetowego so-chic.pl w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy so-chic.pl wyśle do Klienta, na podany przez niego adres e-mail wiadomość z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia poprzez:
 15. a) anulowanie zamówienia lub
 16. b) zrealizowanie zamówienia w części wynikającej z dostępności Produktów w Magazynie lub
 17. c) zrealizowanie zamówienia w całości, w terminie późniejszym, uzgodnionym z Klientem.

Kontakt z MB

 1. Klient może skontaktować się z MB, oprócz korespondencji wysyłanej tradycyjnie, również telefonicznie pod numerem +48 515290466 lub mailowo pod adresem: zamowienia@so-chic.pl, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 poniżej (MB NIE zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną ).
 2. Informacje na temat statusu zamówienia MB przekazuje na adres mailowy podany przez Klienta.