Polityka prywatności

MB Europe Sp. z o.o. informuje, iż wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek firmy MB Europe Sp. z o.o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Gen. Okulickiego 7/9.

W czasie korzystania z serwisu możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom czy organizacjom oraz osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami MB Europe Sp. z o.o..

Dane użytkowników mogą być wykorzystywane do nawiązywania kontaktu, np. w przypadku konieczności udzielenia Państwu odpowiedzi czy przesłania informacji związanych z działaniem serwisu.

Administrator serwisu na podstawie uzyskanych informacji może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Poufność danych może być uchylona na polecenie odpowiednich organów państwowych.

MB Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności, której treść znajduje się na niniejszej stronie.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana - bez uprzedniej pisemnej zgody.

Cookies są używane w celu stwierdzenia czy dany Użytkownik kiedykolwiek korzystał z Serwisu www.so-chic.pl. Wyłączenie cookies zwykle nie uniemożliwia korzystania z naszego Serwisu, ale może je utrudnić.